Tomasz Nowakowski

aplikant radcowski, kancelarii Zouner Legal

Zarządzanie ryzykiem prawnym w procesie transferu technologii

Przedsięwzięcia gospodarcze oparte o komercjalizację zaawansowanych rozwiązań technologicznych zmuszone są jeszcze przed ich nabyciem do analizy aktualnego stanu techniki i sytuacji rynkowej oraz do zdefiniowania wszelkich niezbędnych działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia rozwijanej technologii. Szczególne znaczenie ma w tym zakresie procedura Technology Due Diligence.

Czytaj więcej...

Paweł Zouner

adwokat, założyciel Zouner Legal

Szanse i zagrożenia realizacji projektów unijnych

Ostatnie lata pokazały, że finansowanie projektów innowacyjnych wysokiego ryzyka z wykorzystaniem środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy UE, nie należy do najłatwiejszych. Wielu beneficjentów doświadczyło sporów z instytucjami zarządzającymi, w tym często niestety nie ze swojej winy. Liczne spory wywołane zarówno przez pracowników instytucji dystrybuujących środki publiczne, jak i samych beneficjentów, każą dziś bliżej przyjrzeć się przyczynom rosnącej ilości spraw spornych.

Czytaj więcej...

Zouner Legal partnerem II Konferencji „Biowęgiel w Polsce”

Tematem przewodnim II Konferencji „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes” organizowanej w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej w dniach 5-6 czerwca br. przez wydawcę „Magazynu Biomasa” oraz Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska z Opola, będzie biowęgiel w rolnictwie oraz ochronie środowiska. Paweł Zouner z ramienia kancelarii poprowadzi dwie prelekcje: „Dobre praktyki w zakresie ochrony własności intelektualnej. Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o bezpieczny know-how.” oraz „Szanse i zagrożenia finansowania projektów innowacyjnych ze środków UE. Jak uniknąć sporów z instytucjami wdrażającymi i jakie perspektywy finansowania ma w najbliższym czasie przed sobą branża biowęgla.”

Czytaj więcej...